Zajęcia umuzykalniające do 2 oraz 2-3 lata
Wczesne wychowanie muzyczne dla dziecka jest kapitałem, który będzie procentował przez całe życie, a czas do trzeciego roku życia jest najbardziej znaczącym momentem w rozwoju muzycznym.


Zajęcia umuzykalniające prowadzone przez Natalia Piekorz - nauczyciela Przedszkola nr 1 w Bieruniu, wieloletniego animatora czasu wolnego, z wykształcenia muzyka (flecistka) polegają na stymulowaniu rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu. Podczas zajęć dzieci słuchają śpiewu i dołączają się do wspólnego muzykowania wraz z rodzicami. Zajęcia te kształtują wrażliwość, koordynację, wyobraźnię oraz kreatywność. Wspierają rozwój mowy, rozwijają umiejętności społeczne.


Zajęcia dla grupy do 2 lat oraz 2-3 lat będą odbywały się w obecności rodziców / opiekunów dzieci.